Coaching, terapi, konsultasjon


Når du stagnerer, møter utfordringer eller kommer ut av balanse kan det skje at du kommer til et punkt hvor du mangler kontakt, oversikt og energi til selv å gjøre noe med situasjonen, og er best tjent med å søke hjelp.


En konsultasjon kan bestå av


Samtale, mental trening, coaching, hypnose, mentoring (råd og veiledning), avspenning, stressutladning, emosjonell frigjøring eller kroppsterapi-/energiarbeid.
Alt skjer i trygge omgivelser og i det tempo som er riktig for deg.
Vi finner den form som passer deg.

Negativt stress


Bakenfor ethvert fysisk, mentalt og sjelelig/eksistensielt problem ligger negativt stress og tankemønstre som gjør det vanskelig å opprettholde fokus, tilstrekkelig med energi og klare å se de mest hensiktsmessige løsninger. Ofte er disse tankemønstrene/kartene/tankesettene selve årsaken til problemet - som igjen baserer seg på tidligere hendelser.

For å oppnå et godt resultat, som varer mer enn et par dager, er det en fordel å identifiseres og avklare hva som ligger "bakenfor og under". Dette gjøres f eks gjennom bevisstgjøring, stressutladning, mental trening, hypnise, energiarbeid eller dyp meditasjon.

Når det negative stresset (kontroll, smerte, motstand, plager, traumer med mer) slipper taket blir også sammenhenger og årsaker tydeligere, og muliggjør fornyet vitalitet og helse.
På denne måten får du et varig resultat!

Energi, fysikk og helhet


Det viser seg ofte at det er energiarbeid som gir den største forandringen.

Og mange lurer på hvorfor det er slik og hva som egentlig skjer...

Som alle har erfart kan smerte (fysisk som psykisk) ha en voldsom kraft – en energi. Denne energien kan kjennes, kontaktes og beveges. Vi snakker da om den energi som i bunn og grunn ER og HOLDER sykdommen, følelsen el.l.

Dette gjøres ved at man i en endret bevissthetstilstand (theta, som er en dyp avslappet tilstand som ligner den man er i under hypnose samtidig som man er tilstede) kontakter et dypere bevissthetsnivå i deg, dvs den delen av din bevissthet som kjenner årsaksforhold.  På dette nivået får vi tilgang til vår egen biologiske intelligens, våre mønstre og adferd, og cellenivået.

På dette nivået kan endring finne sted, ved at negativt stress/spenninger lades ut og undertrykt livskraft aktiviseres.

(Sanne kunstnere, visjonære, og store vitenskapsmenn som bl a Albert Einstein, var også kjent med at når man går utenfor sin vanlige bevissthet og senker svingningsnivået i hjernen, oppleves en utvidelse som gir tilgang til bl.a. større klarhet, helhetsforståelse og kreativitet. Det kan også beskrives som kvantemekanikk).
 

Etter endt time


Etter endt time forteller de fleste om en opplevelse av å føle seg lett og klar.  Spenninger, smerte, stress er redusert eller opphørt. Selv om noe av arbeidet foregår på et dypere bevissthetsnivå legges det vekt på at du er ”med” i hva som skjer, og får en opplevelse av hvilke muligheter og valg du har.

Det som nå er forsøkt beskrevet hører til de ting som må erfares, da det vanskelig lar seg forklare på en forståelig og grei måte. Poenget er at denne type arbeid virker!

Tilpasset det enkelte individ


Fordi folk er forskjellig, og samtidig ytterst komplekse, er det en stor fordel å ha mange teknikker til rådighet. Man har da en langt større mulighet til å  bidra samme hvor i prosessen vedkommende er. Det er også slik at noen responderer på f.eks. mentale teknikker mens andre ikke gjør det i det hele tatt eller at de ikke er klar for det. Man må da bruke andre innfallsvinkler og metoder for å nå fram.
Dette kan også endre seg fra time til time. Den ene gangen kan det være behov for coaching mens den neste har alt "satt" seg i kroppen.

 

Ta kontakt for time eller ytterligere informasjon!

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.