Energiarbeid, healing, sjamanisme, bevissthetsendring...Liv har studert flere former for energiarbeid, healing og bevissthetstrening hos noen av verdens dyktigste lærere fra England, Peru, Russland, Sverige og Norge - gjennom mange år.
Hun har også gått i lære i sjamanisme over en 7-års periode.
Er Godkjent healer i Det norske Healerforbund.


Energiarbeid handler om å identifisere hva som blokkerer eller begrenser din sunne naturlige livskraft, lade det ut, og aktivisere og gjeninnhente din naturlige sunne kraft og energiflyt.

Poenget er å oppnå god helhetlig helse, vitalitet, styrke, samt avdekke og ta i bruk mer av sitt potensiale.

Mange klienter forteller at de største og viktigste forbedringene mht egen helse (fysisk, mental, eksistensiell) har skjedd som et resultat av denne type behandling.

I korte trekk handler det om å jobbe i de dypeste lag av mennesket, sjelen eller eksistensgrunnlaget/"altet", og på den måten få tilgang til informasjon og minner som kan fortelle noe om hva du trenger for å komme på rett vei og videre i livet, hva ting har sammenheng med og hva som er din "medisin".
Traumer og erfaringer som har svekket oss ”inngraveres” og ligger som et trykk som kan kontaktes.  Ved å kontakte og jobbe i dette nivået/feltet/-frekvensen i en dyp endret bevissthetstilstand vil kropp/psyke/sjel omprogrammeres tilbake til sin opprinnelige friske tilstand.
Healing handler også om overføring/kanalisering av energi/naturlig livskraft, som er healerens fremste evne og "verktøy".

 


Healing Healing virker!Thetametoden handler om å foreta en bevissthetsendring til thetanivået, hvor man får tilgang på det som til vanlig er utenfor "rekkevidde" / ubevisst - både av kvaliteter, styrke, evner og talenter - samt traumer og ting man har undertrykt mm, som gjennom thetametoden kan oppløses!  Du kan du lese mer om i artikkelen Peak experience i terapi...