Mental trening, coaching og bevissthetstrening

 

Kurs, foredrag og konsultasjon. Vinkling og varighet tilpasses ønsker og behov. Kurs og foredrag avholdes i hele landet på forespørsel.


MENTAL TRENING handler om å mestre seg selv vha tanker og tankemønstre, og komme seg ut av gamle "groper", blindveier og begrensninger.  Mental trening gir deg muligheten til å ta styringen selv!!. Vi kan snu nær sagt enhver tanke, overbevisning, tro og tankemønster til noe som er mer positivt og fruktbart. 

FOKUS er viktig når det kommer til mental trening. Hvor går tankene/fokus, og hvorfor. Hvordan beholde fokus!

Men - mental trening alene er ikke nok!  Du vil fort komme i konflikt med deg selv, og nye innarbeidede tankemønstre faller som korthus hvis det ikke er forankret på et dypere bevissthetsplan!

Derfor gis det også (hvis ønskelig) innføring og trening i hvordan du kan bevege deg bakenfor den vanlige mentale ”dagsbevisstheten” - out of the box -  for å forankre mentale endringer.  FØRST DA kan mental trening og bevissthetstrening fungere effektivt, også på sikt..

Bevisstheten vår innehar alle de verktøy vi trenger for å oppnå et fokusert sinn, klarhet, målrettethet og ikke minst kontakt med den delen av oss som er visjonær. 

Deltakerne vil gjennom øvelser og trening erfare og oppleve hvordan bevissthet kan endres og ekspandere, hvordan man får tilgang på andre ”kart”, bilder, løsninger og ideer.  Dermed har du nøkkelen til å nå dine mål og visjoner.

Består av foredrag, oppgaver og trening.

Anbefales!

 

 

Ta kontakt for mer info eller uforpliktende samtale:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
Skap og bygg din videre vei!

 

REFERANSE:

"I mitt arbeid med lederutvikling er jeg opptatt av å forstå endringsprosesser.  Hva hemmer og hva fremmer transformasjon av selvinnsikt og nye handlinger?  Hvordan bistå med endringer når selvbegrensninger stikker kjepper i hjulene?

Jeg er hver dag på leting etter ny kunnskap som virker aktivt i arbeidet med å flytte egne grenser, utforske ny kunnskap og muligheter for nye handlinger.

Liv Wassum er en kunnskapsrik og kompetent terapeut som åpner dører for meg til en større erkjennelse av meg selv. Hun behersker innsikt og ferdigheter i perspektivrike utviklingsmetoder jeg søker å integrere i mitt profesjonelle virke.

Jeg vil gjerne gi Liv mine beste anbefalninger." 

Jon Frang Mostad, partner Narum Gruppen AS