Motivasjon og Inspirasjon

 

Kurs, foredrag og konsultasjon. Vinkling og varighet tilpasses ønsker og behov. Kurs og foredrag avholdes i hele landet på forespørsel.


På dette kurset vil du få noen tankevekkere, ideer, innspill, verktøy og teknikker på hvordan du i langt større grad kan inspirere og motivere deg selv i det daglige.  Det enkelte individs prestasjoner og input i jobbsammenheng (og ellers) betinges av hvilken tilstand man er i, dvs hvor god man er på å styre, motivere og kontrollere seg selv. På samme måte fungerer det i grupper.

Motivasjon og inspirasjon er to sider av samme sak, og består av mange og viktige elementer man skal være klar over når det kommer til å motivere seg selv eller andre.

Å bli god i dette "kunststykket" betinges av å ha en viss innsikt i hvordan vi mennesker fungerer, tenker, føler, responderer - og hvordan de ulike personlighetstyper reagerer.

Du vil også få innføring i hvordan du kan coache og motivere deg selv, og etablere en god interndialog, som vil øke din evne til mestring og prestasjon.


Innhold Motivasjons- og Inspirasjonskurs:

 • Hvordan etablere bedre intertdialog som basis for egenmotivasjon
 • HVA er det som inspirerer deg???????
 • Hva som inspirerer oss mennesker, hvordan og hvorfor
 • Hva ligger i begrepet motivajon - hva styres det av, og hva er SANN motivasjon...
 • Hva som motiverer de ulike personlighetstyper!
 • Hvordan overkomme vanskelige følelser og uheldige mønstre som hindrer deg
 • Hvordan mestre ”vanskelige” kunder, kollegaer og andre
 • Hvordan møte utfordringer
 • Hvordan du kan motivere og inspirere deg selv og andre
 • Hvordan endre negativitet og usikkerhet til positivitet og trygghet
 • Hvordan få et bedre selvbilde og bli mer selvsikker
 • Hvorfor noe går lekende lett og andre ting er fryktelig vanskelig
 • Hvordan hver dag kan være en god (bedre) dagDeltakerne skal etter endt kurs kunne motivere seg på en god måte – kunne fokusere positivt på eget selvbilde og mestringvære bevisst endring av gamle (u)vaner.

 

 

 

kurs foredrag motivasjon coaching Resultateter kan skapes!

 

REFERANSE:

"Liv har vist meg hvor mange muligheter som finnes i ett menneskeliv. Hun har hjulpet meg til å gjennomføre gode endringer for meg selv. Disse endringene har gitt meg nye måter å tenke på, og de har utvilsomt gitt meg et bedre og rikere liv. Liv har rett og slett gjort meg bedre rustet til å være meg selv.

Fordi Liv som coach har så mange strenger å spille på, møter hun mennekser på ulike måter med ulike metoder, og jeg opplever at hun er særlig god til å se hvor i livet vi mennesker er."

Hilde NN

 

Ta kontakt for mer info eller uforpliktende samtale:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.