KURSKALENDER - åpne kurs og grupper

 

Her legges det ut informasjon om kommende kurs hvor alle er velkomne til å melde seg på:
TA KONTAKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON!!


- Systemoppstilling i kombinasjon med medisinhjulet
- Fortløpende kurs i stresshåndtering, selvutvikling, meditasjon, sjamanisme mm..
- Drop in Meditasjonssamlinger
- Samtalegrupper

 

  • SAMTALEGRUPPER:

Kunne du tenke deg å delta i en samtalegruppe – eller kanskje du kjenner noen som er interessert?

Hvorfor og hvordan:

Fordi det er en oppriktig, sann og genuint naturlig måte for samvær, en måte å dele livet på, øke ens selvforståelse, selvverdi og den generelle innsikt.
Det er verdifullt å komme sammen i et fellesskap av åpenhet og fortrolighet, hvor det er rom for å dele tanker, følelser, utfordringer, gleder, og det man er opptatt av, i den grad man selv ønsker og er klar for.  
Du får innspill og verdifulle tilbakemeldinger, og ser hvordan andre forholder seg og løser lignende tematikk. 
Å åpne seg til andre mennesker er forløsende, godt og helbredende. 

Praktisk informasjon:

Gruppene holdes små, maks 6 personer i hver. Ukedag og lokalitet avhenger av påmeldinger, hvor og når det passer best, i Oslo området.

Møtene blir avholdt ca hver 14. dag. I første omgang 8 ganger. Mandag eller onsdag kveld
Varighet pr møte er ca 2 timer.
Pris: kr 1900 for 8 ganger.

Kunne du tenke deg å delta i en samtalegruppe – eller kanskje du kjenner noen som er interessert?

  • KURS I STRESSMESTRING, MENTAL TRENING OG MINDFULNESS:


Avholdes flere ganger i året.

Stressmestring: Under stress befinner vi oss i en overlevelsestilstand som kutter forbindelsen med øyeblikkets muligheter alternativer og krefter til å styre seg selv. 
Du lærer å gjenkjenne når dette skjer, hva som utløser det, og ta i bruk nye verktøy og tankemønstre for bedre å mestre situasjonen og deg selv!

Mental trening: handler om å avsløre og ta styringen over egne tanker og tankemønstre, og komme seg ut av gamle "groper", blindveier, begrensninger og indre sabotør, som igjen påvirker følelsene. Vi kan snu nær sagt enhver tanke, overbevisning, tro og tankemønster til noe mer fruktbart. 

Mindfulness: hjelper deg til å nullstille deg, få større klarhet og tilstedeværelse. Det sentrale i mindfulness er nærvær, og full oppmerksomhet på her og nå med alle sanser åpne. Det er også kjent som oppmerksomhets- og konsentrasjonstrening. Enkle teknikker som både forebygger og brukes når nødvendig.

Tid:  Løpende kurs, varighet 2, 4 eller 7 timer.
Sted:  Bekkestua, og ellers hele landet
Pris:  avhenger av sted og varighet
Påmelding:  til Liv Wassum, wassum@online.no, tel 9962 5546

 

  • MEDITASJONSSAMLINGER med fokus på selvhelbredelse:

Velkommen til Drop-in meditasjonskurs våren 2017 i "healingmeditasjon"!

Bestem selv hvor ofte du vil være med.

Dette passer like godt for deg som er erfaren som for deg som er uøvet.

Meditasjon er enestående mht å gjenfinne balanse og klarhet. På denne kursrekken lærer du forskjellige teknikker som vil sette deg i stand til innta ditt eget stille-rom, lettere oppnå ro og tilstedeværelse, revitalisere deg, og forbedre din generelle helse – men også erfare det mangfold og kreativitet vi er i besittelse av, og etablere en jevnere kontakt med ditt eget kraftsenter.

Tid:        Hver 14.dag. Kl 18.00 – 20.00
Sted:     Interflow Liv Wassum, Bærumsveien 207, 2. etg, 1357 Bekkestua,
(2 min fra tog, buss, trikk nr 13, t-bane nr 3).
Pris:       Kr 300 pr gang.

Husk påmelding til tel 99625546.