Hva er lykkeav Liv Wassum


Er du lykkelig? Kjenner du bruset i kroppen, latteren som bobler? Det handler kanskje om å tørre - og gi slipp?!  Hva som gjør deg lykkelig er i høy grad noe du selv bestemmer.


Lykke - vårt endelige mål

Folk gjør de underligste ting for å finne lykke - eller noe de tror er lykke. Å vite hva som er lykke for en selv, og at det kan være helt forskjellig fra andre, krever en viss innsikt. Noen ganger kan man bli så opptatt med alle mulige strabaser for å bli "lykkelig" at man tilslutt helt glemmer hvordan det hele startet, og hvorfor man gjør det man gjør, og hva som er målet.

Hva var intensjonen bak det hele? Og hvor bevisst er vi hva vi søker? Er det ikke litt naivt å tro at man kan bli lykkelig? Og hvis det er mulig, hvor lenge varer den, og hvor er den? Kan den virkelig være innen rekkevidde, eller er det noe flyktig og uoppnåelig? Det er noe udefinerbart med lykke. Enhver må finne sin og gi den en form, stor eller liten. Lykke er vanskelig, og ting som er vanskelig kan være lett å gi opp.

I stedet setter vi oss mål som er mer konkrete og fornuftige, om det så gjør oss lykkelig eller ei. Det er lett å miste drømmer og håp på veien, og bestrebelsene etter lykken kan etter hvert bli ganske halvhjertede.

De aller fleste har opplevd den skjøre og sårbare siden av lykken, plutselig er den der og det bruser i kroppen, og i neste øyeblikk er den revet vekk, og etterlater seg noe vondt og trist. Hvis det er noen trøst så er det du sørger over noe som tidligere gjorde deg glad.


Det handler om å tørre

Selv om du har vært lur nok til å gjøre dine gleder enkle, er lykke forbundet med fare. Lykke, kjærlighet og penger er begrep alle stifter bekjentskap med, på godt og vondt. Det kan volde oss hodebry, følelser og smerte som stresser enormt. Så nært, men likevel så fjernt. Så ilende vidunderlig deilig og grusomt smertefullt – begge deler er lykkens energi, i ytterste konsekvens. Kanskje ikke rart at mange lukker igjen for følelsene, og stenger de inne i et mørkt og stille rom langt inne i dypet av seg selv. Da slipper man iallfall å kjenne på det vonde og såre.

Hvordan kan du oppnå lykke når det ikke engang finnes i ditt vokabular? Og når du heller ikke tør drømme om det, er det kanskje ikke lenger tilgjengelig.


Hva er lykke?

På den ene siden kan man si at lykke er noe man må tørre å åpne opp for. På den annen side er lykke noe abstrakt, og ikke minst individuelt. Alle "store" mennesker har sagt noe om lykke. For den ene er det et smil, for den andre er det fuglekvitter, for den tredje å motta en Oscar. Jo lenger unna du plasserer lykken, jo vanskeligere er den å nå.

Hva som er lykke er i høy grad noe du selv bestemmer.  Hvis du tror at lykken kun handler om å finne Mr Right eller tjene mer enn alle dine venner er sjansen for skuffelse og ikke-lykke stor.  Du kan da gå i fellen med å tro at lykken helt og holdent avhenger av en annen eller noe annet utenfor deg selv.
Indiske yogier sier at forventninger reduserer lykken. Vær derfor åpen for at lykke kan være hva som helst, og i de minste ting. Ikke fornekt deg selv lykke, og ikke begrens den til bestemte hendelser. Det er som vinden, sterk eller svak, fra alle kanter, nesten alltid tilstede.

Noe av kunsten med å være lykkelig er helt klart å gjøre sine gleder enkle!!

Og det handler om å gi slipp!! Gi slipp på forestillingene om hvordan alt skal og bør være, gi slipp på at andre må like deg, gi slipp på for høye forventninger, gi slipp på bekymringer og negative tanker osv osv.


Lykke, livsglede og tilfredshet Lykke, livsglede og tilfredshet


Lykke er også en balansekunst. Det positive og negative, polariteten, er alltid tilstede. Og kunsten ligger i å være disiplinert nok til å gjøre det positive større enn det negative. Gi det mer plass! Fokuserer du mye på problemer gir du de samtidig næring til å vokse seg enda større. Erkjenn problemet ditt og forsøk så å slippe det igjen for at en løsning kan gro frem. Det ligger en fin balansegang i dette, men med mer fokus på det positive, samtidig som du ikke skal motsette deg og fornekte at problemet eksisterer, er målet nærmere.

Ser du etter lyspunktene er det langt lettere å oppleve lykke.
Det er også viktig å unngå å henge seg opp i fremtid, og fortid.  Fortiden er vi ferdig med, og fremtiden kjennes ikke. For å oppleve lykke må vi først tillate oss det – nå! Alt du har og kan gjøre noe med er kun øyeblikket som er her nå.


Hvor finner du lykken?

Lykke er noe du opplever i deg selv, det alene eller i kontakt med noe utenfor deg. Lykke kan være hva som helst, bare det stemmer for deg, og gir deg den gode følelsen. Men du må selv finne den. Ta for deg hva som gjør deg glad - farger, mennesker, steder, musikk, aktiviteter, symboler, sinnsfornemmelser osv. Gi det mer plass i livet ditt, og når du ikke har tid og mulighet, så tillat deg å dagdrømme.

De som ofte mediterer kan gå inn til dette stedet i seg selv, sitte i det og la endorfinene bruse i kroppen. Når endorfinene virker med full kraft skaper de eufori og lykkefølelse. På samme måte er det med fysisk aktivitet.

Du har ansvar for livet ditt, deg selv og dine, og må fremdeles forholde deg til dagliglivets strabaser. Men se mer etter de små og store ting som gir deg noe godt. Noen ganger må du jobbe for det, men det er det verdt.
Hvor ofte spør du deg selv om hva som gjør deg lykkelig? Har du noen gang satt deg ned og skrevet opp de ting som gjør deg glad? Gjør du det kan det vise seg at det dukker frem ting du hadde glemt for lenge siden.

Og hva hindrer deg i å være lykkelig? Og hva gjør du med det som hindrer lykken? Er du i det hele tatt klar over hva som gjøre deg lykkelig?