Få, om enn noen, andre behandlingsformer er så helhetlig som polaritetsterapien.

En polaritetsbehandling inneholder kroppsterapi, kosthold, øvelser og bevisstgjøring, og den  inneholder elementer av både vestlig som østlig medisin.

Selv om det arbeides direkte med et konkret problem tas hele mennesket med i betraktningen, dvs. den større sammenheng problemet er en del av, som for eksempel  hvor man befinner seg i livet, andre plager og ubalanser man har, hvilken rekkefølge de dukket opp, hvilke tankemønstre man er bærer av, følelseslivet, kostholdet osv.

 
Energi, bevegelse, poler, elektromagnetisme

Polaritet kan også beskrives som et metafysisk konsept av godt og ondt, dag og natt, yin og yang, lys og mørke. Det metafysiske konsept står forøvrig parallelt til det fysiske konsept som bruker forklaringsmodeller som er mer kjent fra elektromagnetismeteorien. Elektromagnetisk energi på samme måte som livsenergi flyter i kroppen og tjener sine formål. Energi flyter fra positive til negative poler, vertikalt, horisontalt, i spiral form, fra toppen og ned  og fra senter og ut.

Sentralt i arbeidet med polaritetsterapi står derfor arbeidet med energier, som eksisterer i alt og er i stadig bevegelse. Energi er bevegelse og er det ingen bevegelse er det heller ingen energi. Uten bevegelse er det hellet ikke liv. Bevegelse kan bare skje i skjæringspunktet mellom to motsatte poler. Det er altså forholdet mellom to poler som skaper en bevegelse. Samme prinsipp er det det på atomnivå hvor vi har elektronet som er negativt ladet, protonet som er positivt ladet og nøytronet som da er nøytralt.

 
Motsetninger

Polaritet er imidlertid komplekst og rommer det meste, men kan som sagt enklest forklares slik det fremgår av navnet: positivt, negativt og nøytralt. Dette gjenspeiler seg i alt - kropp, psyke, natur, sjeleliv, livet i seg selv. På samme tid som det er komplekst er det også enkelt.

I psykologien er det et begrep som dekker motsetningene i mennesket, og menneskets sammensatthet.

Vi har motsatte kvaliteter i alt, som livet i seg selv er en dualitet mellom godt og ondt, hvile og arbeid, kjærlighet og frykt, velbehag og smerte, mann og kvinne, intellekt og intuisjon osv, osv. Alt hva det dreier seg om
er å skape en dynamisk balanse. Polaritet og motsatte krefter fører på den ene siden tankene til dualismen og på den annen side til komplementære egenskaper uten verdimessige vurderinger. Det ene er avhengig av det andre for å eksistere, som lys og mørke, kontraksjon og ekspansjon. Problemer oppstår først når det innbyrdes forholdet forskyves og det blir for mye av det ene og for lite av det andre.

Polaritetsterapi som helhetsterapi Helhetsterapi tar hensyn til alle sider ved mennesket.Polaritet er fasinerende og kan overføres og brukes som forklaringsmodell i forhold til alt som eksisterer. Etterhvert som man blir mer bevisst på polaritetens eksistens og lærer om kroppens og psykens positive og negative poler åpner det seg en ny verden av muligheter.

 
Elementene

Polaritetsterapien bygger også på læren om de fem elementer, hvorav kroppens og psykens ubalanser kan forstås, diagnostiseres og behandles utifra denne teorien. Elementene skaper en forståelsesramme for sammenhengen mellom kropp og psyke. I en lang rekke kulturer har elementene spilt en vesentlig rolle i forståelsen av en syk og sunn organisme, og har vært brukt innenfor legevitenskap, filosofi og politikk. I vår natur har vi beveget oss vekk fra forståelsen om disse sammenhenger som naturens visdom kan bringe oss.

Vi er uløselig forbundet med elementene, oppbygget av de samme ”materialer og stoffer” som i naturen. Vi er ikke isolert fra våre omgivelser men lever i et tett avhengighetsforhold. Vi er hva vi spiser, vi er den luft vi innånder og det lys og energi vi mottar.

Elementene beskriver noen grunnleggende trekk ved livet, noen universallover som alt levende innordner seg under. De er en del av den kjerne som livet springer ut av, og vender tilbake til.

Elementforståelsen kan fortelle om et menneskes ubalanser og sykdom og er medbestemmende ved såvel diagnostisering som behandling.


Historie

Behandlingsformen i sin nåværende form er utviklet av en osteopat, kiropraktor og naturopat med navn Dr. Randolph Stone (1890 – 1982) som viet sitt liv til studier av moderne fysikk, vestlig legevitenskap og østens helbredelsesteknikker, spesielt kinesisk medisin og ayurvedisk medisin. Dette er utgangspunktet for behandlingsformen.

På den annen side har trolig polaritetsterapi eksistert i mange årtusener. Den bakenforliggende filosofi bygger i stor utstrekning på grunnsetningene i den hermetiske lære, hvor de eldste bevarte skrifter stammer fra det første århundre e.Kr., som igjen hadde sitt utspring i Egypt.