Energiarbeid, healing, thetahealing, sjamanisme, bevissthetsendring...


Energiarbeid handler om å identifisere hva som blokkerer eller begrenser din sunne naturlige livskraft, lade det ut, og aktivisere og gjeninnhente din naturlige sunne kraft og energiflyt.

Mange klienter forteller at de største og viktigste forbedringene (fysisk, mental, eksistensiell) har skjedd som et resultat av denne type behandling.

I korte trekk handler det om å jobbe i de dypeste lag av mennesket (sjelelig, på eksistensgrunnlaget), og på den måten få tilgang til informasjon og minner som kan fortelle noe om hva du trenger for å komme på rett vei og videre i livet, hva ting har sammenheng med og hva som er din "medisin".
Traumer og erfaringer som har svekket oss ”inngraveres” og ligger som et trykk som kan kontaktes.  Ved å kontakte og jobbe i dette nivået/feltet/-frekvensen i en dyp endret bevissthetstilstand vil kropp/psyke/sjel omprogrammeres tilbake til sin opprinnelige friske tilstand.
Healing handler også om overføring/kanalisering av energi/naturlig livskraft, som er healerens fremste evne og "verktøy".

Liv har 8 års trening i sjamanisme, er thetahealer, reikimaster og Godkjent healer i Det norske healerforbund.

 


Healing Healing virker!Thetahealing handler om å foreta en bevissthetsendring til thetanivået, hvor man får tilgang på det som til vanlig er utenfor "rekkevidde" / ubevisst - både av kvaliteter, styrke, evner og talenter - samt traumer og ting man har undertrykt, som gjennom denne tilstanden kan oppløses!