Kinesiologi & Polaritetsterapi

Helhetlige behandlingsformer som inkluderer kroppsterapi og samtale, og som vha bl a manuell muskeltest finner frem til årsaker, sammenhenger og din rette «medisin».

Kinesiologi

Liv har som kinesiolog  gjennom en 6-års periode utdannet seg i flere former for kinsiologi;

  • Touch for Health og Professional Kinesiology Practice fra International Kinesiology college
  • Blue Print fra A.K.C. Educating Alternatives
  • Pedagogisk kinesiologi fra Three-in-One-Concepts/One Brain.

Disse retninger innen kinesiologien har spesialisert seg på henholdsvis et fysisk, mentalt, helhetlig/holistisk og emosjonelt perspektiv. Til sammen gir de masse kunnskap om hvordan du kan fungere optimalt.

Det er mange veier til god helse. Utfordringen ligger i å finne akkurat den type behandling/metode du trenger uten å måtte prøve ”alt”. Ved å oppsøke en kinesiolog kan det testes ut relativt raskt hva du trenger/ikke trenger. Kinesiologi kan vha en manuell muskeltest finne frem til og avdekke sammenhengen, årsaken og hva du trenger for å løse ditt problem.

Kinesiologi er en holistisk (helhetlig) behandlingsform som tilbyr et veldig stort antall teknikker og metoder fra mange medisinske retninger og verdenshjørner – alle med det mål å gjenopprette balanse og optimal helse. Kinesiologi kan betraktes som en samlepakke, som på en unik måte kombinerer vestens kunnskap om fysiologi, anatomi og bevegelseslære med gamle kinesiske akupunkturlover og østens indre og ytre energisystem.

Samtaleterapi, avspenning, mental trening, visualisering, meditasjons- og yogaøvelser, kostholdsveiledning, teknikker fra NLP, energiarbeid og akupressur er noe av det som inngår i kinesiologi.

Polaritetsterapi

Polaritetsterapi er en behandlingsform som er enestående når det gjelder behandling av smerte, lavt energinivå og stressrelaterte plager. 

Få, om enn noen, andre behandlingsformer er så helhetlig som polaritetsterapien. 

En polaritetsbehandling inneholder kroppsterapi, kosthold, øvelser og bevisstgjøring, og den  inneholder elementer av både vestlig som østlig medisin.

Selv om det arbeides direkte med et konkret problem tas hele mennesket med i betraktningen, dvs. den større sammenheng problemet er en del av, som for eksempel  hvor man befinner seg i livet, andre plager og ubalanser man har, hvilken rekkefølge de dukket opp, hvilke tankemønstre man er bærer av, følelseslivet, kostholdet osv.

Elementene

Polaritetsterapien bygger også på læren om de fem elementer, hvorav kroppens og psykens ubalanser kan forstås, diagnostiseres og behandles utifra denne teorien. Elementene skaper en forståelsesramme for sammenhengen mellom kropp og psyke. I en lang rekke kulturer har elementene spilt en vesentlig rolle i forståelsen av en syk og sunn organisme, og har vært brukt innenfor legevitenskap, filosofi og politikk. I vår natur har vi beveget oss vekk fra forståelsen om disse sammenhenger som naturens visdom kan bringe oss.

Vi er uløselig forbundet med elementene, oppbygget av de samme ”materialer og stoffer” som i naturen. Vi er ikke isolert fra våre omgivelser men lever i et tett avhengighetsforhold. Vi er hva vi spiser, vi er den luft vi innånder og det lys og energi vi mottar.

Elementene beskriver noen grunnleggende trekk ved livet, noen universallover som alt levende innordner seg under. De er en del av den kjerne som livet springer ut av, og vender tilbake til.

Elementforståelsen kan fortelle om et menneskes ubalanser og sykdom og er medbestemmende ved såvel diagnostisering som behandling.

Historie

Behandlingsformen i sin nåværende form er utviklet av en osteopat, kiropraktor og naturopat med navn Dr. Randolph Stone (1890 – 1982) som viet sitt liv til studier av moderne fysikk, vestlig legevitenskap og østens helbredelsesteknikker, spesielt kinesisk medisin og ayurvedisk medisin. Dette er utgangspunktet for behandlingsformen.

Ta kontakt i dag!

Samtykke