Organisasjon & Bedrift

Oppstart, omstilling, endringsprosesser, nedbemanning, rekruttering, sykefravær, stress, konflikter…?

Hva

Noen ganger trengs det bistand utenfra for å se det store bildet, mønstre, sammenhenger, normer, kultur, kartlegge hvordan personer og elementer virker inn på hverandre – for så å trekke nye linjer, oppmuntre til dialog, økt trivsel, definere ønsket kultur, normer og mål, og få en boost i riktig retning.

Organisasjonskultur

Når det trengs en felles forståelse, dialog og utvikling av nye normer og verdier for å nå organisasjonens mål. Kultur er det som ligger mellom mennesker, det vi tror vi er, hvordan vi gjør ting, samhandler, symboler og gjentagende mønstre, og i hvilken grad vi trives med det. Noen ganger er det enkle grep som skal til for å gi store utslag.

Organisasjonsutvikling

Handler bl a om å involvere alle mennesker i organisasjonen til å dra i samme retning. Utvikling kan foregå på mange nivå, også samtidig. Det er derfor viktig å definere hvor og hvordan man starter, og hvor man vil.  Utvikling kan dreie seg om enkeltindividet i form av personlig utvikling, utvikling av ferdigheter og lederegenskaper, til grupper, avdelinger, større prosjekter, prossesser, strukturer, kompetanse, håndtering av stress, beslutningstaging mm.

Hvordan

Resultatorientert bistand for dere som vil videre!

 • Vi bistår og gjennomfører undersøkelser, identifisering, bevisstgjøring, og tiltak for å fremme dialog, trivsel, kultur, og hjelp til etablering av relevante mål.
 • Holder kurs, foredrag, gruppesamlinger og individuelle samtaler.
 • Tilrettelegger, designer og bistår i prosesser underveis, både gjennom problemløsning og opplevelsesbasert utvikling.
 • Legger til rette for møter og dialog der man åpner for kreativitet, engasjement og villighet til å ta ansvar.
 • Bistår med stress- og konflikthåndtering.
 • Evaluerer og bistår med rådgivning, mentoring, coaching underveis og i etterkant.

Styrke

25 års allsidig erfaring med dynamikk- og prosessarbeid på gruppe og individnivå, omfattende utdanning fra ulike tradisjoner, analytisk, løsningsorientert, klar, precognitive, dedikert og raus!  Hovedsakelig små og mellomstore bedrifter.
Erfaring bl a fra start-ups i Silicon Valley, USA.

Gode referanser!

Kurs, foredrag, retreats for organisasjoner

Vi tilbyr skreddersydde kurs, foredrag og retreats.

Alle kurs kan kombineres og avpassess mht tid, form og vinkling.

Kurs kan avholdes som en serie, påbyggingvis eller enkeltvis – med eller uten oppfølging, som f.eks. individuelle konsultasjoner, gruppesamtale, e-læring eller mentoring/coaching over telefon.
Mange mener at oppfølging forankrer og bidrar til mer varige resultater.

Poenget er at kurs/foredrag skal treffe og gjøre noe med deg, og ikke bare huskes som  enda en happening! Derfor vektlegges fleksibilitet og levendegjøring, skape kontakt, aktiv deltakelse og refleksjon. 

  1. Kommunikasjon – mangfold, spennvidde og helhet
  2. Motivasjon og coaching av deg selv og andre
  3. Suksess – hva som styrer suksess
  4. Mindfulness, nullstilling og meditasjon
  5. Mental trening, bevissthetstrening, fokus og visjon
  6. Intuisjon – utvikling og trening av intuisjon/gut-feeling
  7. Stress, stressmestring og mestring generelt
  8. En blanding av ovennevnte kurs

  Ta kontakt i dag!

  Samtykke