Å lykkes

Hva suksess styres av
Vinneradferd, kriterier og metoder for å lykkes, pluss gjennomgang av bl a overbevisninger, tro og vilje.  

Hva forstås med suksess, hva åpner for det og hva hindrer deg/bedriften? Og hvorfor kreativitet og emosjonell intelligens er så viktig.

 

Gjennomgang av vinneradferd, kriterier og metoder for å lykkes, og belysning av begrensninger i form av faktiske forhold, ”vaner” og mentale mønstre som gjør at du/bedrift går i ring, blir stående, eller sakker bakut. 

Det foreligger et sett av fellesnevnere blant mennesker som gjør suksess, som bl a handler om overbevisninger, tro og vilje.  Vi ser derfor nøye på hvilke kriterier som må være tilstede for å oppnå suksess, og hvor du/bedriften står ift til disse.   
Morgendagens suksessfaktorer vil utvilsomt være kreativitet og høy emosjonell intelligens (EQ).  Det blir derfor øvelser og gruppearbeid som omhandler dette.

Kursets målsetning er å høyne bevisstheten omkring vinneradferd, hvordan man kan velge en ressurssterk adferd, utvide tankerepertoaret, få større innsikt i seg selv, bedriften og situasjonen som en helhet, og at man gjennom øvelser og prosesser kan finne frem til nye ideer og muligheter.

Kurs, foredrag, gruppearbeid, oppgaver og trening.

Ta kontakt i dag!

Samtykke