Kommunikasjon på en bedre måte

Mangfold og helhet
Du blir aldri utlært på kommunikasjon! Lær mer om mangfoldet, og hvordan du kan bli bedre til å fange opp, forstå og formidle informasjon bl a gjennom sanseapparatet, som strekker seg langt utover vår barnelære om de 5 sanser. Bli kjent med et større spekter av kommunikasjon gjennom sanser, intuisjon, kreativitet, struktur og mental kapasitet.

 

Kommunikasjon er essensielt – the ground of all being!

Her blir du presentert for noe av det mangfoldet kommunikasjon består av, hvordan du kan bruke det mer hensiktsmessig, oppnå mer av det du vil, lettere få kontakt med andre, hvordan være klar, tydelig og bestemt – og hvordan omgås de som ikke er det.

Kommunikasjon er også et resultat av eget ståsted, og hvor bevisst og sortert forhold man har til fakta, bevisste og underbevisste tankestrømmer, følelser, verdier og handling.

Kommunikasjon er et stort tema, og som et mattestykke med mange ukjente, og presenteres derfor med bredde – fra både østlige og vestlige tilnærminger – for å forstå mangfoldet og rikdommen, og hvordan det kan brukes. Stoffet presenteres både som konkrete modeller, teknikker og fremgangsmåter – i tillegg til å invitere til ettertanke, refleksjon og innsikt. 

Eksempel på hva som gjennomgås på et kommunikasjonskurs:

 • hvilke elementer og føringer du må være oppmerksom på
 • hvilke kriterier som ligger til grunn for god kommunikasjon
 • kommunikasjon ift samarbeid
 • forholdet fakta, bevisste og underbevisste tanker, følelser, verdigrunnlag og handling
 • intern og ekstern dialog
 • hva som hindrer god kommunikasjon
 • hjernens filtre, speiling, projisering
 • kommunikasjon og relasjoner
 • konflikthåndtering
 • hvordan du møter andre/matcher gjennom ord og uttrykk, fysiologi, stemmebruk, informasjonsnivå, felles opplevelse
 • hvordan du i større grad kan oppnå det du vil
 • hvordan gjennomføre ‘gode’ samtaler, også i vanskelige situasjoner
 • hvordan gjenkjenne og møte manipulering og hersketeknikker
 • hvordan ta opp vanskelige situasjoner
 • hvordan gi konstruktiv kritikk
 • hvordan håndtere egne følelser i en samtale

Grundig gjennomgang, foredrag, øvelser, teknikker.

REFERANSE 2 dagers kurs i kommunikasjon
Etter vurdering av flere tilbydere falt valget på Liv Wassum som kursholder i kommunikasjon. Liv presenterte teorien på en behagelig og forståelig måte, samtidig som hun hadde en tilnærming som gjorde det mulig å relatere teorien til oss selv og hverdagen vår. Hun ga oss verktøy som kan brukes uansett hvem vi kommuniserer med. Liv leverte et kurs tilpasset våre behov. Hun anbefales.
Longyearbyen lokalstyre

Økonomi- og ikt avdelingen

REFERANSE 2 dagers kurs i kommunikasjon
Vi ville ha et litt annerledes foredrag om kommunikasjon og samarbeid til vår fagdag – og det fikk vi!  Innlegget ble diskutert mye i etterkant, og vil bli husket lenge. Mange gjorde seg nyttige refleksjoner som de tar med seg videre – både på jobb og i det private.
A. Rognmo

Fylkesmannen i Finnmark

Ta kontakt i dag!

Samtykke