Terapi og behandlingsformer

For å oppnå et best mulig resultat tilbys flere former for behandling, konsultasjon og terapi.

De brukes i kombinasjon eller enkeltvis, avhengig av hvor den enkelte er i sin prosess – og hva man er klar for.
NLP og hypnose – NLP eller Nevro-Linvistisk Programmering er vitenskapen om hvordan hjernen koder læring og erfaring. Denne kodingen påvirker all kommunikasjon og atferd. Les mer om NLP og hypnose…

Systemoppstilling – Enhver familie, arbeidsplass o.l har et hierarki, et system og en egen orden. Samvittighet, følelser, skjebne og lojalitet flyter rundt og blir ofte skjevt fordelt, og kan synliggjøres og heles gjennom morfogeniske felt. Dette er vår tids mest innovative og banebrytende metode innen psykoterapi. Les mer om systemoppstilling

Coaching – Systematisk hjelp til å foreta riktige valg, bevisstgjøre, tydeliggjøre verdier og styrke, få en avklaring i hvordan du stopper deg selv, bearbeide nederlag, sortere tanker og følelser, avklare tanke- og handlingsmønstre, og finne løsninger. Les mer om coaching

Polaritetsterapi – er utviklet av osteopati, kiropraktikk, naturopati,  vestlig legevitenskap og østens helbredelsesteknikker, spesielt kinesisk medisin og ayurvedisk medisin. En behandling inneholder kroppsterapi, kosthold, øvelser og bevisstgjøring. Les mer om polaritetsterapi...

Stressmestring – hvordan du mestrer stress, forløser stress, forhindrer stress, eliminerer stress, reduserer stress, tar kontroll over stresset – og hva som er triggeren til at du blir stresset.  Les mer om stressmestring

Kinesiologi – Kinesiologi er en helhetlig behandlingsform som tilbyr et stort antall teknikker og metoder fra mange medisinske retninger og verdenshjørner. En manuell muskeltest kan avdekke årsaker og sammehenger. Ler mer om kinesiologi

Energibalansering og theatametoden – dype og kraftfulle teknikker som kan forandre ditt liv. Det jobbes i de dypeste lag av mennesket (sjel/eksistensgrunnlaget), og kan identifisere hva som blokkerer eller begrenser din sunne naturlige livskraft, lade det ut, og aktivisere og gjeninnhente den sunne livskraften.

Thetametoden er en bevissthetsendring hvor du er i dyp avslappet tilstand. På thetanivået kommer du i kontakt med ditt eget indre, og kan lettere se hva som er kjernen til problemet, hva som for deg er sant og riktig. Det avdekker også ditt potensial og styrke. Utmerket til å løsne traumer og dype uheldige mønstre.  Les mer om energibalansering og theatmetoden

Ta kontakt i dag!

Samtykke