Mindfulness & meditasjon

Hvordan du nullstiller deg mentalt, oppnår en no-mind tilstand, kobler ut og finner roen. Dette er grunnleggende for å ha det godt, kjenne deg selv, forstå og fange opp hva som skjer i og rundt deg, være fokusert og tilstede.

 

Mindfulness og meditasjon hjelper deg til å nullstille deg, få oversikt og tilstedeværelse. Det sentrale i mindfulness er nærvær, og full oppmerksomhet på her og nå med alle sanser åpne.

Mindfulness er også kjent som oppmerksomhetstrening og konsentrasjonstrening. Mindfulness er utviklet for å øke din prestasjonsevne, bevare konsentrasjonen, forebygge stress og styrke din arbeidsglede, og glede generelt. Konkrete metoder hjelper deg til forbedret fokus, lavere stressnivå og mentalt overskudd.

Det forebygger utbrenthet og helseplager gjennom økt fokus på det du skal gjøre der og da.
Bryt kappløpet med tiden, lange to-do lister, dårlig samvittighet og konstante avbrytelser med mindfulness i hverdagen.
Lær å styre bevisst og rolig gjennom dagens mange gjøremål.
Teknikkene er klare, enkle og uhyre effektive til daglig bruk.

Du lærer hvordan du nullstiller deg mentalt, oppnår en no-mind tilstand, hvordan du kan koble ut/av og oppnå dyp hvile – for å legge til rette for økt overskudd, tilstedeværelse, fokus og kreativitet, samtidig som du beholder en indre ro og styrke.

Presentasjon og trening med enkle men kraftfulle pusteøvelser, fokustrening, enkle fysiske øvelser og stimulering av punkter o.l på kroppen for å øke energitilskudd, basert på kinesisk medisin, ayurveda, polaritetsterapi, samt dype meditative avspenningsøvelser. 

Kursets varighet kan variere fra en innføring på 2 timer til flere bolker over flere dager ad gangen.

Ta kontakt for informasjon, innhold og opplegg.

Begrebet, der stammer fra buddhismen og yogaen, er blevet danske toplederes nye metode til at håndtere krav og udfordringer, når de skal skabe resultater. Når lederen af den tibetanske eksilregering, Dalai Lama, gæster København 18. april 2011, vil han således også tale om mindfulness.

»Mindfulness er det store i tiden, i hvert fald set ud fra et personligt perspektiv,« siger Wenche Strømsnes CEO for Center for Ledelse.

Professor ved Handelshøjskolen, Århus Universitet, Steen Hildebrandt er enig.

»Man kunne også være ond og sige, at det er et modefænomen, på den måde, at hvis man slår op i dagbladene og i kursusprogrammer, så finder vi flere og flere kurser i mindfulness,« siger han.

Begrebet har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress. Det centrale er nærvær, fuld opmærksomhed på det, man lige nu og her beskæftiger sig med og tilstedeværelse med alle sanser vågne.

Den evige stress…
Teknikken, værktøjet eller begrebet om man vil trænes ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser, der træner evnen til at fokusere og være opmærksom på åndedrættet, kroppens enkelte dele og sindet.

Professor Steen Hildebrandt mener, at mindfulness især kan bruges for ledere til at finde en bedre og dybere kontakt med sig selv med.

»For mig at se handler det her om, at ledere i en fortravlet og forvirret og meget, meget krævende verden skal finde sig selv, skal lære at finde ro, at finde styrke i sig selv, så de kan agere i stadigt vanskeligere omgivelser,« siger han og mener, der er kommet fokus på mindfulness fordi, vi oplever vældig meget stress i vores hverdag.

»Vi oplever mange ledere, som føler sig meget pressede, og virkelig skal tage sig voldsomt sammen for at kunne klare de mange beslutninger, pres og krav, som den moderne leder møder, og derfor oplever mange ledere et behov for at finde ro, finde hvile, finde stilhed, og det er det, det her handler om,« siger han.

Ta kontakt i dag!

Samtykke