Energiarbeid

Energiarbeid, healing, bevissthetsendring…

Energiarbeid/healing generelt sett

handler om å identifisere hva som blokkerer eller begrenser din sunne naturlige livskraft, lade det ut, og aktivisere og gjeninnhente din naturlige sunne kraft og energiflyt.

Mange klienter forteller at de største og viktigste forbedringene (fysisk, mental, eksistensiell) har skjedd som et resultat av denne type behandling.

I korte trekk handler det om å jobbe i de dypeste lag av mennesket (sjelelig, på eksistensgrunnlaget), og på den måten få tilgang til informasjon og minner som kan fortelle noe om hva du trenger for å komme på rett vei og videre i livet, hva ting har sammenheng med og hva som er din “medisin”.
Traumer og erfaringer som har svekket oss ”inngraveres” og ligger som et trykk som kan kontaktes. Ved å kontakte og jobbe i dette nivået/feltet/-frekvensen i en dyp endret bevissthetstilstand vil kropp/psyke/sjel omprogrammeres tilbake til sin opprinnelige friske tilstand.

Healing handler også om overføring/kanalisering av energi/naturlig livskraft, som er healerens fremste evne og “verktøy”.

Healing

Liv er Godkjent healer i Det norske healerforbund, med en bakgrunn i tradisjonell healing som hovedsakelig bygger på evner, og deretter mangeårig trening.

Hun er også thetahealer og reikimaster.

 

 

Thetahealing

handler om å foreta en bevissthetsendring til thetanivået, hvor man får tilgang på det som til vanlig er utenfor “rekkevidde” / ubevisst – både av kvaliteter, styrke, evner og talenter – samt traumer og ting man har undertrykt, som gjennom denne metoden lettere kan oppløses!

Sjamanisme

er dypt energetisk arbeid som vanskelig lar seg forklares, men som taler for seg selv når det oppleves.

Det bygger på urgammel visdom om hvordan alt er beslektet, og hvor natur spiller en vesentlig rolle.
Merete Demant Jacobsen, forfatter av boken “Shamanism” forklarer sjamansk arbeid som følger:

“The shamans role is to reduce fear or negative forces, and establish a balance in society as a whole. Often the shaman is the only one who can travel to the spirits because he knows the way. He is the mediator between the sacred and the profane, and he is the messenger and healer of individuals and society as a whole”.

Liv har 9 års studier og trening i sjamanisme.
Hun er innviet inkaprest i den andinske tradisjon, har studert medisinhjulet hos Leo Rutherford, har gått 3 år i trening hos noaide Eirik Boine Myrhaug (Norges fremste sjaman), i tillegg til trening hos Peruanske Juan Nunez del Prado, og nordamerikanske cherokee Patrick McBride.

 

 

 

Ta kontakt i dag!

Samtykke