Systemoppstilling

Vi er alle del av ulike systemer som har innvirkning på hverandre gjennom f eks maktforhold, bindinger, intensjoner og følelser. Oppstillingen viser hva som må til for å skape balanse, flyt, retning og sunnhet i det enkelte system.

Systemoppstilling / familiekonstellasjoner

Dette er en banebrytende og innovativ metode som kan avdekke, vise og hele hva som ligger innenfor et system,
f eks i et parforhold.
Innenfor ethvert system (f eks en gruppe) har alt og alle innvirkning på hverandre, gjennom f eks tilknytning, maktforhold, interesser, intensjoner, kjærlighet, følelser, bindinger osv. Her finner vi både sunne og usunne konstellasjoner.
Et system kan være en familie, parforhold, arbeidsplassen, relasjoner du har, samfunn, interessekonflikter, land, men også innad i deg selv og hvordan ulike erfaringer, økonomiske spørsmål, satsningsområder mm står i forhold til hverandre. Det er bare fantasien som setter grenser!
Uansett hva du måtte være opptatt av så kan det settes opp i en oppstilling!

Tyske Bert Hellinger blir regnet som en av de mest innovative og viktigste bidragsytere i moderne psykoterapi. Han har utviklet en metode for deg som ønsker å forstå og ”hele” ditt forhold til andre mennesker, deg selv, og ellers alt du er del av, engasjert i osv. De dypere sammenhengene er ellers svært vanskelig å få tak i gjennom tradisjonelle metoder.

Denne metoden åpner opp for å se hvordan hendelser og følelser i f eks familien har påvirket oss. Når du har fått denne vissheten gir det deg valg du ikke tidligere har hatt. Vonde følelser og konflikter spiser ikke lenger av ditt overskudd og du får kraft nok til å leve ditt eget liv.
Det kan skape større fred ift nære familiemedlemmer, som foreldre, søsken, barn, kjæreste. Og det er en måte å løse konflikter, sorg, smerte og svik som ligger i ethvert familiesystem.
Alt som skjer i et familiesystem skjer utfra kjærlighet og lojalitet, godt eller vondt. Som menneske er du innvevd i familiens skjebne, pågående konflikter eller tidligere hendelser.

Bert Hellinger

Hellinger er å regne som en av vår tids mest banebrytende og innovative psykoterapeuter. Etter å ha arbeidet med en rekke forskjellige terapiformer gjennom mange år så han at det likevel var ting som ikke ble borte. Han stilte spørsmål om det kunne være andre kilder enn det personlige. Han merket seg f eks at visse følelser ikke var våre egne men forfedrenes.
I sin leten kom han frem til familiesystemet, og utviklet videre konseptet familiekonstellasjoner, også kalt systemoppstilling. Ingenting fra de etablerte psykoterapier har elementer av dette.

Hvordan det skjer i praksis

En oppstilling skjer vanligvis i en gruppe, eller også i individuell terapi. Enhver familie (og andre forhold) har et hierarki, et system og en egen orden. Samvittighet, følelser, skjebne og lojalitet flyter rundt og blir ofte skjevt fordelt. Noen kan bli bærere av familiens problemer, mens andre forties eller representerer familiens skam.

Du trenger ikke dra med deg familien, kollegaer, partner (eller hva det måtte gjelde) for å delta på en oppstilling. De uklarheter som ligger i din familie stilles opp ved at de andre deltagerne representerer de enkelte familiemedlemmer. (I individuell terapi benyttes stoler, symboler el.l.). En leder vil plassere hver enkelt der de skal stå.

Det kan ved første øyekast ligne et sjakkbrett med levende mennesker. Når man da står der på sin plass begynner ting å skje. Rent vitenskaplig kan det forklares som et morfogenisk felt. Hvorfor og hvordan ting skjer er ikke det viktigste. Det viktige er at du utfører det, og på denne måten opplever og blir klar over dynamikken i familien, hvor og mellom hvem følelsene ligger plassert.

Når du åpner deg for disse energiene kan lederen veilede deg ut av det som tidligere har vært en låst situasjon. Du kan kjenne, oppleve og selv føle hvilke mekanismer som ligger under. De fleste familier, relasjoner o.l. har hemmeligheter, områder som er tabubelagt, gjemt eller glemt. Å få visshet i hva som ligger bak kan være enormt befriende.

Familiekonstellasjoner henvender seg til det sjelelige, mentale og følelsesmessige. Vi kan føle at vi mangler røtter, sammenheng og forbindelser i livet vårt. Men vi er ikke alene, selv om det kan kjennes slik ut. Det er ofte slik at man ikke får den støtten fra familien man kunne ønske seg fordi det er konflikter som hindrer.
Ved å få innsikt i og løse konfliktene kan man bli fri til å ta valg, i stedet for å sitte fast i et problem. Du får da tilbake din egen styrke slik at du kan leve og gjøre noe ut av livet ditt.

Fortløpende grupper avholdes på bl a Bekkestua:

Neste: Lørdag 23.03.19: kl 12.00 – 16.00

Husk påmelding.

 

 

Ta kontakt i dag!

Samtykke