Systemoppstilling

Vi er alle del av ulike systemer som har innvirkning på hverandre gjennom f eks maktforhold, bindinger, intensjoner og følelser. Oppstillingen viser hva som må til for å skape balanse, flyt, retning og sunnhet i det enkelte system.

Systemoppstilling / familiekonstellasjoner

Dette er en banebrytende og innovativ metode som kan avdekke, vise og hele det som ligger innenfor ethvert “system”.
Et system forstås her som noe/noen som relaterer til hverandre, f eks innad i et parforhold, familien, på arbeidsplassen, men også alt det du har bindinger, interesse og ellers er del av.

Innenfor ethvert system har alt og alle innvirkning på hverandre, gjennom f eks tilknytning, maktforhold, interesser, intensjoner, kjærlighet, følelser, bindinger osv. Her finner vi både sunne og usunne konstellasjoner.
Uansett hva du måtte være opptatt av og forholder deg til så kan det settes opp i en oppstilling!
Systemoppstilling/IoPT er også traumeterapi, som baserer seg på kroppens og psykens visdom, og bygger på forskning og erfaring innen fagfeltet “Flergenerasjonell psykotraumatologi”.

Ved hjelp av en resonansprosess får vi tilgang til både bevisste og ubevisste minner, og kropp og psyke kan heles.
Vi får mao tilgang til fortrengte følelser og minner, enten de er egenopplevd eller fra annet/andre som står oss nær.
Ved å avdekke, bevisstgjøre og bearbeide dette kan man igjen komme i sin egen kraft.

På denne måten får man også tilgang på tidlige minner, fra tiden før man hadde språk.

Grunnlegger, tyske Bert Hellinger, blir regnet som en av de mest innovative og viktigste bidragsyterne i moderne psykoterapi. Han har utviklet denne unike metoden som avdekker mer enn vanlig tradisjonell terapi klarer. Franz Ruppert m fl har videreutviklet metoden og jobber bl a med det som beskrives som intensjonsarbeid. Dvs at du setter deg en intensjon ift hva du ønsker og trenger, og setter opp en oppstilling på dette, som vil vise hvilke deler, minner, elementer, mennesker som blokkerer og holder energien tilbake, stenger veien el l – og hva du trenger for å komme videre på din rette vei.

 

 

Individuelle timer og fortløpende grupper avholdes på ulike steder på Østlandet, og ellers der det er ønske om det:

Neste gruppesamling: så snart samfunnet åpner mer opp!

Husk påmelding.

 

 

Ta kontakt i dag!

Samtykke