Motivasjon & Inspirasjon

Motivasjon uten inspirasjon fører ikke frem.  Det å ha innsikt i ulike personlighetstyper, hvordan vi er skrudd sammen, responderer, går i automatikk-fella, styres av ønsketenkning, følelser, forventninger osv er viktig for å lykkes med motivasjon!

 

På dette kurset vil du få noen tankevekkere, ideer, innspill, verktøy og teknikker på hvordan du i langt større grad kan inspirere og motivere deg selv i det daglige.  Det enkelte individs prestasjoner og input i jobbsammenheng (og ellers) betinges av hvilken tilstand man er i, dvs hvor god man er på å styre, motivere og kontrollere seg selv. På samme måte fungerer det i grupper.

Motivasjon og inspirasjon er to sider av samme sak, og består av mange og viktige elementer man skal være klar over når det kommer til å motivere seg selv eller andre.

Å bli god i dette “kunststykket” betinges av å ha en viss innsikt i hvordan vi mennesker fungerer, tenker, føler, responderer – og hvordan de ulike personlighetstyper reagerer.

Du vil også få innføring i hvordan du kan coache og motivere deg selv, og etablere en god interndialog, som vil øke din evne til mestring og prestasjon.

Innhold Motivasjons- og Inspirasjonskurs:

 • Hvordan etablere bedre intertdialog som basis for egenmotivasjon
 • HVA er det som inspirerer deg???????
 • Hva som inspirerer oss mennesker, hvordan og hvorfor
 • Hva ligger i begrepet motivajon – hva styres det av, og hva er SANN motivasjon…
 • Hva som motiverer de ulike personlighetstyper!
 • Hvordan overkomme vanskelige følelser og uheldige mønstre som hindrer deg
 • Hvordan mestre ”vanskelige” kunder, kollegaer og andre
 • Hvordan møte utfordringer
 • Hvordan du kan motivere og inspirere deg selv og andre
 • Hvordan endre negativitet og usikkerhet til positivitet og trygghet
 • Hvordan få et bedre selvbilde og bli mer selvsikker
 • Hvorfor noe går lekende lett og andre ting er fryktelig vanskelig
 • Hvordan hver dag kan være en god (bedre) dag

Deltakerne skal etter endt kurs kunne motivere seg på en god måte – kunne fokusere positivt på eget selvbilde og mestring – være bevisst endring av gamle (u)vaner.

Ta kontakt i dag!

Samtykke