Individ

Terapi og behandlingsformer

For best resultat tilbys flere behandlingsformer, gjerne i kombinasjon, fordi vi mennesker er forskjellig og har ulike innganger og «språk».

Coaching

Karrierecoaching, helsecoacing, personelig coacing og telefoncoaching

Stressmestring

Kunnskap, bevisstgjøring, behandling, øvelser, hjelp-til-selvhjelp.

Systemoppstilling

Viser og avslører hvordan personer og/eller elementer står i forhold til hverandre, og hva som er forløsningen/retningen.

Kinesiologi og polartetsterapi

Omfattende helhetlige terapiformer som søker å finne årsaker, sammenhenger og den rette «medisin».

NLP og hypnose

Måter å jobbe med fastlåste tankemodeller og mønstre, både mentalt og i lagene innenfor. Det meste sitter i hodet!

Energiarbeid

Det å jobbe direkte med vår naturlige iboende livskraft kan gi resultater som er skjellsettende.

For deg som individ…

Når du stagnerer, møter utfordringer eller kommer ut av balanse kan det skje at du kommer til et punkt hvor du mangler kontakt, oversikt og energi til selv å gjøre noe med situasjonen, og er best tjent med å søke hjelp.

 

En konsultasjon kan bestå av

Samtale, mental trening, bevisstgjøring, prosessering, coaching, mentoring (råd og veiledning), dybdeavspenning, stressutladning, hypnose, healing, thetahealing, reading, emosjonell frigjøring eller kroppsterapi-/energiarbeid.
Alt skjer i trygge omgivelser og i det tempo som er riktig for deg.
Vi finner den form som passer deg.

 

Bakenforliggende årsaker

Bakenfor et fysisk, mentalt, emosjonelt og/eller sjelelig/eksistensielt problem finner man ofte et “årsaksfelt”, som kan være negativt stress, uheldige mønstre, traumer, smerte, kontroll, frykt, energimessige og mentale blokkeringer mm – som vanskeliggjør eller hindrer fremgang, klarhet og fokus. Ofte er det nettopp dette som er selve årsaken til problemet.

For å oppnå et godt resultat, er det en fordel å identifiseres og avklare hva som ligger “bakenfor og under”.
Når dette slipper taket blir også sammenhenger og konsekvenser tydeligere, og muliggjør fornyet vitalitet, kreativitet, glede og helse.

Etter endt time

Etter endt time forteller de fleste om en opplevelse av å føle seg lett og klar.  Spenninger, smerte, stress er redusert eller opphørt. Selv om noe av arbeidet foregår på et dypere bevissthetsnivå legges det vekt på at du er ”med” i hva som skjer, og får en opplevelse av hvilke muligheter og valg du har.

Det som nå er forsøkt beskrevet hører til de ting som må erfares, da det vanskelig lar seg forklare på en forståelig og grei måte. Poenget er at denne type arbeid virker!

 

Tilpasset det enkelte individ

Fordi folk er forskjellig, og samtidig ytterst komplekse, er det en stor fordel å ha mange teknikker til rådighet. Man har da større mulighet til å bidra hvor enn i prosessen du befinner deg. Det er også slik at vi responderer ulikt, til ulik tid. Noen responderer på mentale teknikker mens andre ikke. Neste gang kan det også være slik at du trenger å jobbe gjennom det samme vha fysiske/kroppslige korrigeringer, og en annen gang er det bevisstgjøring som står for tur.

Ta kontakt i dag!

Samtykke