Stressmestring

Stress kan signalisere at nå er det “nok”, noe er veldig galt, dette “klarer” du ikke, at du er på tynn is, at noe ikke er til å holde ut – men også at du skal overskride noen grenser, som må til for å komme videre.

Ved negativt stress befinner vi oss i en slags overlevelsestilstand som kan sammenlignes med en “selvpåført lobotomi”, som kutter forbindelsen med øyeblikkets muligheter og kraft til å styre seg selv. Og det er fort gjort å gjenta kritikkløst tidligere innlærte reaksjoner, basert på negative tanker og følelser.

I en time med stressmestring søker vi oss frem til hva som er den egentlig årsaken til at du opplever stress – hva som kan gjøres – hva som ikke kan/skal gjøres – hvorfor du opplever og tenker på denne situasjonen som du gjør – hvordan du kan mestre stresset bedre – hvordan du kan avverge at det skjer igjen – hvordan du skal være forberedt – hvordan du lettere kan beskytte deg mot det som stresser – og ikke minst: vi lader ut stresset som sitter i kropp og sinn gjennom den teknikken/metoden som passer deg best! Det er mao en kombinasjon av bevisstgjøring, behandling, helhetsterapi, energiarbeid, øvelser, coaching mm.

 

I tillegg til stressbehandling skal du mao lære å gjenkjenne når stresset tiltar, og raskt ta i bruk nye verktøy og tankemønstre for å mestre situasjonen og deg selv!

Stress er svært individuelt. Nettopp derfor er en individuell time viktig for å finne hvilke sammehenger, årsaker og mønstre det handler om for nettopp deg! Derfor er det også viktig å bli bevisst egne reaksjonsmønstre og tankemønstre.

Liv ser på stress ut ifra fysiologiske, psykologiske, mentale, eksistensielle, ernæringsmessige og sosiokulturelle kriteria og går igjennom sammenhengen mellom disse variabler på en enkel og lettfattelig måte.

Både individuelle timer, kurs og foredrag.

Ta kontakt i dag!

Samtykke