Mental trening, coaching og bevissthetstrening

Alt er enklere når du kjenner og mestrer deg selv bedre. Overbevisning, innstilling og tankemønster KAN snus til noe positivt og fruktbart. Men – mental trening alene er ikke nok!  Nye innarbeidede tankemønstre faller som korthus hvis det ikke forankres gjennom bevissthetstrening.

 

MENTAL TRENING handler om å mestre seg selv vha tanker og tankemønstre, og komme seg ut av gamle “groper”, blindveier og begrensninger.  Mental trening gir deg muligheten til å ta styringen selv!!. Vi kan snu nær sagt enhver tanke, overbevisning, tro og tankemønster til noe som er mer positivt og fruktbart.

FOKUS er viktig når det kommer til mental trening. Hvor går tankene/fokus, og hvorfor. Hvordan beholde fokus!

Men – mental trening alene er ikke nok!  Du vil fort komme i konflikt med deg selv, og nye innarbeidede tankemønstre faller som korthus hvis det ikke er forankret på et dypere bevissthetsplan!

Derfor gis det også (hvis ønskelig) innføring og trening i hvordan du kan bevege deg bakenfor den vanlige mentale ”dagsbevisstheten” – out of the box –  for å forankre mentale endringer.  FØRST DA kan mental trening og bevissthetstrening fungere effektivt, også på sikt..

Bevisstheten vår innehar alle de verktøy vi trenger for å oppnå et fokusert sinn, klarhet, målrettethet og ikke minst kontakt med den delen av oss som er visjonær. 

Deltakerne vil gjennom øvelser og trening erfare og oppleve hvordan bevissthet kan endres og ekspandere, hvordan man får tilgang på andre ”kart”, bilder, løsninger og ideer.  Dermed har du nøkkelen til å nå dine mål og visjoner.

Består av foredrag, oppgaver og trening.

Anbefales!

Ta kontakt i dag!

Samtykke