SystemoppstillingTyske Bert Hellinger blir regnet som en av de mest innovative og viktigste bidragsytere i moderne psykoterapi. Han har utviklet en metode for deg som ønsker å forstå og ”hele” ditt forhold til andre mennesker. Det kan være nåværende eller tidligere partnere, barn, slektninger, venner, eller kolleger. Dette skjer gjennom arbeid med familiesystemet og familiehistorien, som alltid er det som i størst grad påvirker vårt forhold til andre. De dypere sammenhengene er ellers svært vanskelig å få tak i gjenom tradisjonelle metoder.

Denne metoden åpner opp for å se hvordan hendelser og følelser i familien har påvirket oss. Når du har fått denne vissheten gir det deg valg du ikke tidligere har hatt. Vonde følelser og konflikter spiser ikke lenger av ditt overskudd og du får kraft nok til å leve ditt eget liv.
Det kan skape større fred ift nære familiemedlemmer, som foreldre, søsken, barn, kjæreste. Det er en måte å løse konflikter, sorg, smerte og svik som ligger i ethvert familiesystem.
Alt som skjer i et familiesystem skjer utfra kjærlighet og lojalitet, godt eller vondt. Som menneske er du innvevd i familiens skjebne, pågående konflikter eller tidligere hendelser.


Bert Hellinger

Hellinger er å regne som en av vår tids mest banebrytende og innovative psykoterapeuter. Etter å ha arbeidet med en rekke forskjellige terapiformer gjennom mange år så han at det likevel var ting som ikke ble borte. Han stilte spørsmål om det kunne være andre kilder enn det personlige. Han merket seg f eks at visse følelser ikke var våre egne men forfedrenes.
I sin leten kom han frem til familiesystemet, og utviklet videre konseptet Familiekonstellasjoner, også kalt familieoppstilling. Ingenting fra de etablerte psykoterapier har elementer av dette.


Hvordan det skjer i praksis

En familieoppstilling skjer vanligvis i en gruppe, eller også i individuell terapi. Enhver familie har et hierarki, et system og en egen orden. Samvittighet, følelser, skjebne og lojalitet flyter rundt og blir ofte skjevt fordelt. Noen kan bli bærere av familiens problemer, mens andre forties eller representerer familiens skam.
 
Du trenger ikke dra med deg familien din for å delta på en oppstilling. De uklarheter som ligger i din familie stilles opp ved at de andre deltagerne representerer de enkelte familiemedlemmer. (I individuell terapi benyttes stoler, symboler el.l.). En leder vil plassere hver enkelt der de skal stå.

 

SystemoppstillingDet kan ved første øyekast ligne et sjakkbrett med levende mennesker. Når man da står der på sin plass begynner ting å skje. Rent vitenskaplig kan det forklares som et morfogenisk felt. Hvorfor og hvordan ting skjer er ikke det viktigste. Det viktige er at du utfører det, og på denne måten opplever og blir klar over dynamikken i familien, hvor og mellom hvem følelsene ligger plassert.

Når du åpner deg for disse energiene kan lederen veilede deg ut av det som tidligere har vært en låst situasjon. Du kan kjenne, oppleve og selv føle hvilke mekanismer som ligger under. Alle familier har hemmeligheter, områder som er tabubelagt, gjemt eller glemt. Å få visshet i hva som ligger bak kan være enormt befriende. Det avgjørende er dog hvordan du tolker, eller kanskje lar det være... Evnen til å tolke forsvinner så snart du dømmer, har moralske sperrer eller sitter fanget i en følelse du ikke vil slippe.

Familiekonstellasjoner henvender seg til det sjelelige, mentale og følelsesmessige.  Vi kan føle at vi mangler røtter, sammenheng og forbindelser i livet vårt. Men vi er ikke alene, selv om det kan kjennes slik ut. Det er ofte slik at man ikke får den støtten fra familien man kunne ønske seg fordi det er konflikter som hindrer.
Ved å få innsikt i og løse konfliktene kan man bli fri til å ta valg, istedet for å sitte fast i et familieproblem. Du får da tilbake din egen styrke slik at du kan leve og gjøre noe ut av livet ditt.