For deg som Individ...


Når du stagnerer, møter utfordringer eller kommer ut av balanse kan det skje at du kommer til et punkt hvor du mangler kontakt, oversikt og energi til selv å gjøre noe med situasjonen, og er best tjent med å søke hjelp.


En konsultasjon kan bestå av


Samtale, mental trening, bevisstgjøring, prosessering, coaching, mentoring (råd og veiledning), avspenning, stressutladning, hypnoterapi, healing, thetahealing, reading, emosjonell frigjøring eller kroppsterapi-/energiarbeid.
Alt skjer i trygge omgivelser og i det tempo som er riktig for deg.
Vi finner den form som passer deg.

Bakenforliggende årsaker


Bakenfor et fysisk, mentalt, emosjonelt og/eller sjelelig/eksistensielt problem finner man ofte et "årsaksfelt", som kan være negativt stress, uheldige mønstre, traumer, smerte, kontroll, frykt, energimessige og mentale blokkeringer mm -  som vanskeliggjør eller hindrer fremgang, klarhet og fokus. Ofte er det nettopp dette som er selve årsaken til problemet.

For å oppnå et godt resultat, er det en fordel å identifiseres og avklare hva som ligger "bakenfor og under". 
Når dette slipper taket blir også sammenhenger og konsekvenser tydeligere, og muliggjør fornyet vitalitet, kreativitet, glede og helse.


Etter endt time


Etter endt time forteller de fleste om en opplevelse av å føle seg lett og klar.  Spenninger, smerte, stress er redusert eller opphørt. Selv om noe av arbeidet foregår på et dypere bevissthetsnivå legges det vekt på at du er ”med” i hva som skjer, og får en opplevelse av hvilke muligheter og valg du har.

Det som nå er forsøkt beskrevet hører til de ting som må erfares, da det vanskelig lar seg forklare på en forståelig og grei måte. Poenget er at denne type arbeid virker!

Tilpasset det enkelte individ


Fordi folk er forskjellig, og samtidig ytterst komplekse, er det en stor fordel å ha mange teknikker til rådighet. Man har da større mulighet til å bidra hvor enn i prosessen du befinner deg. Det er også slik at vi responderer ulikt, til ulik tid. Noen responderer på mentale teknikker mens andre ikke. Neste gang kan det også være slik at du trenger å jobbe gjennom det samme vha fysiske/kroppslige korrigeringer, og en annen gang er det bevisstgjøring som står for tur.

 

Ta kontakt for time eller ytterligere informasjon!

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.