– Hvilken framtid vil vi ha?
Du kan påvirke, bevisstgjøre og legge føringer for din videre vei, og hvilken fremtid du ser for deg, gjenfinne “godfølelsen”, de rette kvaliteter og hva som er den beste fremtid for oss alle.

– Hvilke kvaliteter ser du for deg videre?
Når vi tydeliggjør hva vi trenger og ønsker, hvordan vi vil føle oss og ha det, og hvilken retning vi skal sikte oss inn på skjer det noe. Vi begynner å se i den retningen vi ønsker å gå, invitere inn godfølelsen knyttet til det og blir dermed et sterkere tiltrekningspunkt. Du tar et valg!
Og på denne måten sår du frø i din egen hage – de frøene du er mest tjent med!
I motsatt fall kan man ende med å leve som et blafrende blad som havner der andre vil du skal være, på feil hylle, eller gjenta det samme gamle igjen og igjen fordi det er det du tenker på og er opptatt av.
 
Programmet består av fellesmeditasjon, superbevissthet, hjernefrekvenser og frekvensheving, «god-følelsen», laging av mandala, skriveøvelser, natur- og elementbevissthet, bål mm – med den tid og space du selv trenger.
 
Tid:     Ettermiddag og/eller helgedag
Sted:   Varierer
Pris:    800.