Dette kurset har blitt til for å åpne noen dører til sinnsro, styrke og en dypere (an)erkjennelse av deg selv.
Kurset vil gi deg erfaring, innsikt og verktøy som gjør det lettere å håndtere/balansere stress og uro.
Samtidig fungerer deg som en boost og behandling i seg selv pga det vi gjør av øvelser, oppgaver og trening underveis.
Stress og uro er veldig sammensatt. Det er derfor nødvendig å ha en helhetlig tilnærming til det. Denne kombinasjonen tilbyr dermed ulike vinklinger og perspektiver som griper inn i hverandre, og som alle er uunnværlig.

Tid: Kvelder, kl 18.00-20.15, over 4 ganger. Meld interesse.

Sted: Majorstua Terapeutene, Majorstuveien 36, Oslo eller Bekkestua

Ta kontakt!