Kurset starter med å utforske og gjøre oppstillinger (også kalt familiekonstellasjon) i tilknytning til Medicine wheel (et kart over livet, og alle tings forhold, brukt av urfolkning over hele verden).

Mennesker virker på hverandre gjennom bindinger, intensjoner, maktforhold, kjærlighet, osv. Dette finner vi i alle “system” (grupperinger), også innad i deg selv, ift familien, samfunn, relasjoner, jobb mm. Vha morfiske (organisering og adferdsfelt) og morfogenetiske felt/resonans vil underliggende strukturer, avhengighet, følelser, bånd etc vise seg, fordi feltene har en iboende hukommelse, gitt av morfisk resonans, som er en påvirkning på tvers av tid og ro. Det finnes dermed en kollektiv hukommelse hos alle arter (jfr biologien og fysikken).

Oppstillingen skjer ved at en mennesker står i oppstilling for hverandre – dvs representant for en bestemt person, ulike valgmuligheter el.l – etter visse mønstre/regler, og med en veileder.
Verdifull informasjon og løsninger vil på denne måten kunne tre frem og avsløre hva som ligger i feltet, og bidra til å løse opp traumer, ubalanser osv og skape ny retning, flyt og balanse.
Ved at man i tillegg setter den enkeltes tema i relasjon til medisinhjulet – “map of life” – vil man få en dypere innsikt, og ikke minst heling.

Tid: kveld
Sted: varierende
Påmelding: tel 9962 5546 eller livwassum@gmail.com
Pris: kr 400